Φόρτωση ...

Εγγυημένη Ποιότητα

Καθοδηγούμε τους παραγωγούς μας μέσω πρακτικών ορθής καλλιέργειας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη δυνατή απόδοση της παραγωγικής δραστηριότητας και την εξασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ποιότητας.

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου της Ένωσης Πεζών ήρθε πρώτο παγκοσμίως στις επιδόσεις των αναλύσεων στο Διεργαστηριακό Σχήμα 2007-2008, του American Oliveoil Chemists Society (AOCS).

 

Επίσης στα ελιαουργεία της Ένωσης Πεζών εφαρμόζεται σύστημα κοινής έκθλιψης του ελαιοκάρπου ώστε ο ελαιόκαρπος να επεξεργάζεται άμεσα μετά τη συγκομιδή του και την άφιξή του στο ελαιουργείο, χωρίς να εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα το ελαιόλαδο που θα παραχθεί να είναι ανώτερης ποιότητας και να διατηρεί αναλλοίωτα τα φυσικά χαρακτηριστικά του.

 

Επιπλέον, η Ένωση Πεζών έχει συστήσει ομάδες παραγωγών που εφαρμόζουν Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης οινάμπελων και καλλιέργειας ελαιοποιήσιμης ελιάς που έχουν πιστοποιηθεί με τα πρότυπα AGRO 2.1-2.2 260. Τέλος, "ως χορηγοί υγείας...standard)".

Τα βιολογικά προϊόντα της Ένωσης Πεζών πιστοποιούνται από την Biohellas.

 

Ως χορηγοί υγείας του καταναλωτή διασφαλίζουμε την ποιότητα με Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 9001, ISO 22000, IFS (International Food Standard).


Παρακίνησή μας : Ο Παραγωγός
Έμπνευσή μας : Ο Καταναλωτής
Δύναμή μας : Ο Ελαιώνας
Μέσο μας : Τα Λιοτρίβια μας